Historické mapy regionu a kde je nalézt

mapy-czVe své učitelské praxi se velmi rád utkávám s dějinami našeho regionu. Na rozdíl od mnohdy abstraktních světových dějin, historie regionu ve kterém žijeme pro děti velmi snadno uchopitelná a porovnání mapových podkladů bývá dobrým základem pro naše bádání. V průběhu let jsem nalezl několik zajímavých služeb, které mi naše bádání podstatně usnadnily.

Mapy.cz

Mapy.cz odmapy-cz-historicke Seznamu jsou v České republice notoricky známé a v mnohém v českém prostředí překonávají i globálního hegemona, Google Mapy. Již předchozí verze map navíc zvládala přepnout do historické verze mapy. V současné verzi map si sice již nemůžete vybrat z několika možných mapování, ale každý uživatel webových map.cz má možnost přepnout zobrazení do „Mapy z 19.století“.
Touto mapou z 19. století je zobrazení území České republiky jak ho zachytilo II. vojenské mapování mezi lety 1836 – 1852.

mapy-cz
PrintScreen vložené mapy s centrem Teplic

Mapy.cz historickou mapu velmi dobře „napasovali“ na současnou Českou republiku a tak není nejmenší potíž například se zakreslením současné silniční sítě na daném místě a následném přepnutí do historické mapy.

Hodnocení:
+ pokrytí celé České republiky 
+ velmi známá služba s intuitivním ovládáním
+ možnost měření vzdáleností a přidávání vlastních bodů do mapy
+ možnost ukládání jednotlivých výsečí obrázku jako *.jpg
+ možnost vložení mapy do vlastních webových stránek (WordPress.com bohužel příkaz IFRAME ignoruje)

– nabízí jen II. vojenské mapování, kvalita zpracovaných map je v jednotlivých oblastech ČR rozdílná
– neumí plynule prolínat obě mapy

Old Maps Online

Velmi zajímavou službou poskytující náhled do historie pomocí mapy je služba Old Maps Online (http://www.oldmapsonline.org/). Tato globální služba vám umožní najít pro danou oblast různé historické mapy, které můžete prohlížet a prolínat se současnou mapou (k prolínání využívá Google Mapy). Stačí zadat oblast, kterou chcete zobrazovat a služba vám nabídne relevatní mapové podklady.

histm-nabidka-dostupnych-map
Pro vyhledanou oblast vám služba zobrazí relevantní mapy. Při posunu po mapě, nebo změně přiblížení se seznam automaticky obnovuje.

Služba je globální a možnosti využití jsou tedy závislé zejména na dostatku historických podkladů. Pro Českou republiku nabízí velké množství map, převážně naskenovaných pražskou Karlovou univerzitou. Mapy jsou na podklad vkládány jako jednotlivé mapové listy, ale pokud víte, že je zobrazovaná oblast na okraji dvou různých map, můžete vzájemně prolínat 2 mapy. Většina map v ČR je již umístěna na současný mapový podklad, pokud tomu tak není, z mých zkušeností je to dáno nepřesností dané mapy. I přesto si můžete sami mapu zorientovat pomocí minimálně 3 totožných bodů na mapě.

histm-prolinani-map
Prolínání historické a současné mapy. Posuvník s přepínáním viditelnosti jednotlivých map vidíte nahoře uprostřed. V pravém horním rohu získáte KML soubor pro Google Earth.

 

Hodnocení
+ Globální dosah
+ Česká lokalizace
+ Velké množství různých map pro jednotlivé oblasti ČR
+ Možnost prolínání jednotlivých map
+ Každou z map si můžete stáhnout v původním rozlišení jako obrázek

– Nemožnost provádění měření přímo v mapě

Kontaminace CENIA, aneb jak to umí státní organizace

Velmi zajímavou aplikaci na zobrazení historických map nám nabízí státní organizace spadající pod Ministerstvo životního prostředí. CENIA (Český informační agentura životního prostředí) provozuje mapovou aplikaci mapující historické i současné kontaminace životního prostředí v Česku. K tomuto účelu využívá webovou službu dostupnou na kontaminace.cenia.cz .

cenia-fotomapa
Oblast dnešního jihovýchodního města v 50.letech 20.století

V okamžiku načtení internetové stránky vás přivítá černobílá ortofotomapa České republiky, jejíž snímky pocházejí převážně z let 1950 – 1958. Prvním posuvníkem můžete v kterýkoli okamžik mapu prolnout se mapou snímkovanou v letech 2009 až 2011. Historickou mapu lze prolínat i s topografickou mapou ČR a historickou mapou pocházející z III. vojenského mapování (probíhalo mezi lety 1876-1880)

cenia-iii-vojenske
Totožná oblast v 80.letech 19.století.

Hodnocení
+ plynulé prolínání mezi jednotlivými mapovými vrstvami
+ ojedinělá ortofotomapa z 50. let 20. století
+ III. vojenské mapování

– mapa nemá vyhledávání