Dějiny 20.století

Prvorepublikové Československo v zahraniční politice

Vývoj Československé zahraniční politiky a její alternativy (1918-39)

Československo 1945 – 1948

Cesta ke konci demokracie

Svět po roce 1945

Několik momentů určujících poválečný vývoj

Padesátá léta v obrazech

důležité momenty padesátých let v ČSR

Shlédněte video k hodině (ukázka dobové propagandy)