I učitele je třeba restartovat

Celý minulý rok jsem přemýšlel, jak restartovat sám sebe. Školství je zajímavý obor, ale přestože zachází s informacemi, předává znalosti a dovednosti, velmi rychle v něm můžete „zakrnět“. Abych se tomuto stavu vyhnul, rozhodl jsem se některé věci změnit a v některých se vrátit tzv. „ke kořenům“. I proto dostal tento web nový obsah.