Dva tipy jak přiblížit data žákům

V posledních několika měsících se snažím šesťákům ukázat krásu práce s informacemi a její zpracování. V době, kdy společnost neustále sbírá data a informace, které následně interpretuje (a někdy také dezintepretuje), je nesmírně důležité učit žáky pracovat s informacemi a zaujmout je pro věc. Jen tak budou schopni kriticky posoudit, kdy je budou lidé pomocí nepřesných informací tak zvaně vodit za nos.

Ministryně financí ukazuje graf růstu platu učitelů v posledních 10 letech. Graf ale neukazuje nulu, ale začíná už vysokými hodnotami. Navíc neozhledňuje inflaci. Vypadá tak lépe, než jaká je skutečnost. Zdroj: CNN Prima News

Ministryně financí ukazuje graf růstu platu učitelů v posledních 10 letech. Graf ale neukazuje nulu, ale začíná už vysokými hodnotami. Navíc neozhledňuje inflaci. Vypadá tak lépe, než jaká je skutečnost.

Zdroj: CNN Prima News

Vizualizujte

Jak na to, aby žáci brali práci s tabulkovým procesorem jako důležitou a ryze praktickou záležitost? Nechte je pracovat s reálnými informacemi. Zpracovávat reálné kurzovní lístky a skrze ně přepočítávat úspory na dovolenou. Nechte je porovnávat ranní teploty v jejich bydlišti a vizualizujte pak výsledek pomocí externích služeb, jako je například služba Flourish, kterou u nás používají mj. datoví analytici Novinek.cz

Ve službě Flourish zpracovávají Novinky.cz např. předvolební průzkumy, nebo covidové zpravodajství.

Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/on-line-v-indii-zemrelo-za-den-rekordnich-6148-nakazenych-40362835

Pomocí aplikace Flourish jsme nyní například poměrně poutavě vizualizovali ranní teploty v místech jejich bydliště, jako jsme to vyzkoušeli s domškoláky ze www.vzdelavanisradosti.cz.

Interaktivní závod ranních teplot zpracovaný v aplikaci Flourish. WordPress.com bohužel nepodporuje vkládání rámců ze služby Flourish. Pro přehrání otevřete na webu služby.

zdroj: https://public.flourish.studio/visualisation/6393481/

Nechte žáky sbírat vlastní data

Pokud chcete, aby žáci datům dobře porozuměli, je nejlepší, aby se jednalo o data, která sami získali.

Příprava:Získejme nejdříve něco o sobě samých

Nejprve jsme se podívali na některé zajímavé informace o našich jménech a příjmeních. Na to jsme využili dnes již bohužel neaktualizovaný server www.kdejsme.cz. Ve výsledcích jsme nacházeli některá zajímavosti, ohledně regionálního rozložení jednotlivých jmen a příjmení, nebo popularita jednotlivých jmen v průběhu času.

Jméno Sára se začíná objevovat v matrikách až kolem roku 1989.
Jméno Sára se začíná objevovat v matrikách až kolem roku 1989.

Podívali jsme se na popularitu českých dívčích a klučičích jmen z informací Českého statistického úřadu.

Nechte žáky vytvořit si vlastní dotazníkové šetření

Poté jsme šli sčítat už sami sebe. Protože ve škole fungujeme v ekosystému Google Workspace, využili jsme ke „Sčítání šesťáků“ Google formuláře. Učili se správně pokládat otázky a přestože se ne vždy povedlo posbírat relevantní údaje, bylo vidět, že snaha získat výsledky vlastního šetření jsou natolik zajímavé, že do práce zaberou i největší lenochy.

Google Formuláře mají obrovskou výhodu, že už v průběhu sbírání informací žáci v souhrnu vidí, kam se jim posouvají výsledky. Jedním tlačítkem pak převedou výsledky do tabulky, se kterou mohou dále pracovat, data filtrovat a interpretovat.

Navíc nic vám nebrání, abyste si pro žáky nepravili vlastní zpětnovazebný formulář, který vás může potěšit svými výsledky.

Nenechte se odradit neúspěchem

Ne vždy se zadaří. Například, když jsem poprvé stáhnul informace očkování z otevřených datových sad MZ ČR, dosáhl jsem maximálně zděšení. Devět tisíc řádků a 5 sloupců dat bylo pro 75% žáků příliš a tak se mnou při vzdálené výuce filtrovala a řadila informace jen zhruba 1/4 žáků. Chyba zjevně nebyla ve složitosti datové sady, z jejich vlastních formulářů vycházelo více složitějších tabulek, ale v tom, že se spojila nezáživná data s obrovským objemem, který odradil.